Korsord Vecka 16

Facit presenteras på Söndagsringen 2020-04-19 19:00 på 145.450FM som sänds från södra Stockholm

Vågrätt:
1 Mäta likström. Vid mätning av ström ansluts mätaren i en gren av en elektrisk krets. För att kunna mäta ström ansluts mätaren hur då? (9.1.2)

3 När t. ex. en antennledning ansluts till en antenn och impedanser inte är lika kommer en del av den inmatade effekten att reflekteras tillbaka till antennen. Vad är den engelska förkortningen för förhållandet mellan inmatad och reflekterad effekt? (9.1.9

5 Frekvensområde: Vad är förkortningen för bandet 300-3000 MHz (8.6.1)

6 Radiovågor: Vad kallas det när vårorna böjs tillbaka från den yta de träffar? (8.2.3.1)

7 Det engelska ordet för konstlast. (9.2.5)

10 Frekvensområde: Vad är förkortningen för bandet 30-300 GHz (8.6.1)

12 Frekvensområde: Vad är förkortningen för bandet 300-3000 MHz (8.6.1)

13 Koronan är solatmosfärens yttersta skikt. Från den utstrålar partiklar i form av atomer, elektroner och protoner, som fångas upp av jorden och skapar ett polarsken. Vad är ett annat ord för detta? (8.4.1)

14 Terminologi: När vi pratar om antenner och man ser lilla tecknet Lambda (λ) vad är man ute efter? (Sida 16)

15 Markbaserad relästation: på VHF och högre frekvenser kan man normalt nå kontakter inom radiohorisonten. Man kan förlänga detta med en relästation. Vad är den engelska termen för relästation? (8.6.8)

16 Effektiv utsrålad effekt är den effekt som en sändarantenn strålar ut i sin bästa strålningsriktning. Vad är den engelska förkortningen för “Effektiv utstrålad effektiv effekt”? (7.1.9)

17 Vilket “skikt” är det lägsta reflekterande jonosfärsskiktet? (8.3.3)

Lodrätt
2 När du multiplicerar Strömmen med spänningen får du? (9.1.5)

3 Frekvensområde: Vad är förkortningen för bandet 3-30 GHz (8.6.1)

4 GP-Antenn. Vilket av orden stämmer bäst in på en GP-antenn: Rundstrålande, dipol eller Quad? (7.3.4)

8 Radiovågor: Vad kallas det när vågens infallsriktning splittras upp i flera nya riktningar? (8.2.3.3)

9 Vad är det svenska ordet för “transmission line loss”? (8.7.3.8)

11 Vilket “skikt” är det högst liggande jonosfärsskiktet? (8.3.5)

Facit presenteras nedan efter Söndagsringen 2020-04-18 19:00 på 145.450FM från Södra Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *