Amatörradio

Amatörradio är en del av klubbens verksamhet, en annan del är radio på licensfria frekvenser.

Vad är amatörradio

För att få utnyttja amatörradio så måste man skaffa sig en Amatörradiolicens, utan den får man bara lyssna.

För att skaffa sig en licens behöver man avlägga ett prov och kunskaperna som behövs för att klara av det provet får man enklast genom en kurs för amatörradio.

Vår amatörradiokurs