Vad är Amatörradio?

Enligt Post- och telestyrelsen, PTS, definition menas med amatörradiotrafik – icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte.

Det finns ungefär ca 3 miljoner sändaramatörer i hela världen, och 11 tusen av dom finns i Sverige.

Vill du bli amatör måste du skriva ett prov som inbegriper två delar – reglemente och teknik.

Är du intresserad rekommenderar Stockholms Läns Radioamatörer SK0MG, att du tar kontakt med oss – vi håller egna kurser för blivande sändaramatörer!

Vill du veta mer vad som gäller amatörradio gå in på SSA:s hemsida.

Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Bandplan amatörradio

Erik Zalitis SA0BTZ har tagit fram en lättlast bandplan för kortvåg, VHF och UHF. Denna innehåller bandgränser, effektgränser och tillåtna moder.

Post- och Telestyrelsen har den officiella bandplanen för Sverige (Välj “Amatörradio” i listan)

Föreningen Umeås Radioamatörer (FURA) har en väldigt lättläst guide:

 

Övriga länkar

Här finns några länkar som kan vara nyttiga för dig som är eller vill bli sändaramatör.