Kategoriarkiv: Okategoriserade

Information från första styrelsemötet 2021 som genomfördes 14 jan digitalt.

Den viktigaste punkten som behandlades var årsmötet som enligt stadgarna ska genomföras senast i mars.Efter diskussioner om faran med att genomföra ett årsmöte i dessa Coronatider beslöt styrelsen att skjuta på mötet tillsvidare rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten. Vi får avvakta vidare besked, årsmötet ska utlysas senast tre veckor innan.

I övrigt planeras det för vinterns amatörradiokurs som startar digitalt i början av februari under ledning av Tore Andersson SM6NCS.Känns som den snart är fulltecknad. Mer info finns i denna länk:   https://www.sk0mg.org/kurser/amatorradiokurs/

En CW kurs bedrivs nu under våren och planerat slutdatum vecka 20, då ska i varje fall alfabetet vara inprogrammerat, Johan Thid SA0BMC är initiativtagare till detta och 6 glada deltagare är med.  Samma kurs kommer att gå i höst se länken :  https://www.sk0mg.org/kurser/telegrafikurs/

Medlemsavgiften för 2021 är på gång in och föreningens konto fylls sakta på.För er som inte betalt än finns alla uppgifter här:   https://www.sk0mg.org/bli-medlem/
Vid årskiftet var vi ca 120 medlemmar.

Föreningen ska väcka liv i kortvågen, undertecknad ska ta hand om QSL-hanteringen och så småningom ska vi starta den planerade frukostklubben på söndagar (efter Coronan), där vi kommer att kraftsamla på just kortvåg.Ni som ännu inte anmält att ni vill ha era QSL-Kort via klubben kan göra det nu. Maila till styrelse@sk0mg.se och ange namn o signal så för vi vidare det till Therese på SSA. Jag ska få en lista från henne vilka som nu är anmälda under SK0MG.

Allt för denna gång och ta hand om Er, håll avstånd och tvätta händerna ofta.

Stefan SA0PDX / Sekreterare SK0MG

Korsord Vecka 16

Facit presenteras på Söndagsringen 2020-04-19 19:00 på 145.450FM som sänds från södra Stockholm

Vågrätt:
1 Mäta likström. Vid mätning av ström ansluts mätaren i en gren av en elektrisk krets. För att kunna mäta ström ansluts mätaren hur då? (9.1.2)

3 När t. ex. en antennledning ansluts till en antenn och impedanser inte är lika kommer en del av den inmatade effekten att reflekteras tillbaka till antennen. Vad är den engelska förkortningen för förhållandet mellan inmatad och reflekterad effekt? (9.1.9

5 Frekvensområde: Vad är förkortningen för bandet 300-3000 MHz (8.6.1)

6 Radiovågor: Vad kallas det när vårorna böjs tillbaka från den yta de träffar? (8.2.3.1)

7 Det engelska ordet för konstlast. (9.2.5)

10 Frekvensområde: Vad är förkortningen för bandet 30-300 GHz (8.6.1)

12 Frekvensområde: Vad är förkortningen för bandet 300-3000 MHz (8.6.1)

13 Koronan är solatmosfärens yttersta skikt. Från den utstrålar partiklar i form av atomer, elektroner och protoner, som fångas upp av jorden och skapar ett polarsken. Vad är ett annat ord för detta? (8.4.1)

14 Terminologi: När vi pratar om antenner och man ser lilla tecknet Lambda (λ) vad är man ute efter? (Sida 16)

15 Markbaserad relästation: på VHF och högre frekvenser kan man normalt nå kontakter inom radiohorisonten. Man kan förlänga detta med en relästation. Vad är den engelska termen för relästation? (8.6.8)

16 Effektiv utsrålad effekt är den effekt som en sändarantenn strålar ut i sin bästa strålningsriktning. Vad är den engelska förkortningen för “Effektiv utstrålad effektiv effekt”? (7.1.9)

17 Vilket “skikt” är det lägsta reflekterande jonosfärsskiktet? (8.3.3)

Lodrätt
2 När du multiplicerar Strömmen med spänningen får du? (9.1.5)

3 Frekvensområde: Vad är förkortningen för bandet 3-30 GHz (8.6.1)

4 GP-Antenn. Vilket av orden stämmer bäst in på en GP-antenn: Rundstrålande, dipol eller Quad? (7.3.4)

8 Radiovågor: Vad kallas det när vågens infallsriktning splittras upp i flera nya riktningar? (8.2.3.3)

9 Vad är det svenska ordet för “transmission line loss”? (8.7.3.8)

11 Vilket “skikt” är det högst liggande jonosfärsskiktet? (8.3.5)

Facit presenteras nedan efter Söndagsringen 2020-04-18 19:00 på 145.450FM från Södra Stockholm.

69MHz möte

Stockholms Läns Radioamatörer & Pristo Stockholm inbjuder ALLA som kör och är intresserade till 69MHz mötet nu på torsdag den 27/6-19 klockan 18:00 och själva mötet börjar klockan 19:00. Ansvariga för mötet är Pristo 108 Uno Ersson och Pristo 20 Frederik Sjösvärd som är dom som är ansvariga i Pristo för 69MHz Gruppen. Alla är hjärtligt välkomna.

Klubblokalen Pristo-100

har passning på kanal 8

Adress till klubblokalen:

Vargvägen 12 Västerhaninge

Med vänliga hälsningar
Thomas Engström
070-7670081