DMR-Repeater för Alla

Där uppe sitter den!

Ni vet väl att klubben kan nyttja en kommersiell repeater som sitter i Nacka?

Inställningar:
Analoga inställningar
Sändning: 419,30625 med subton 88.5
Mottagning:
429,30625

Digitala inställningar
Använd ditt ID-nummer (om du är amatör kan du beställa ett här, det är samma som man har inom Brandmeister t. ex. https://register.ham-digital.org/ (meddela mig om du inte fått ett nummer eller är radiomatör.
Kör enbart TG9 på TS1.
TX 419,30625
RX 429,30625
CC 8

Obs! Om någon kör DMR samtidigt så går ju datatrafik över den analoga delen. Det låter lite märkligt och jag ska sätta subton även på sändningen på repeatern så om ni plötsligt märker att det inte fungerar så är det bara att sätta 88,5 på mottagardelen också.

Frågor besvaras av Johan på johan.thid@gmail.com
OBS! Denna finns inlagd i de kodpluggar som finns att ladda ned under DMR-sektionen. >>Länk>>