Marin-VHF-kurs

Vi håller kurser i Marin VHF-radio. Det är en bra försäkring när du är ute till havs istället för mobiltelefon, som oftast har dålig mobiltäckning. För att få använda din VHF-radio krävs att du har det internationella SRC/VHF-certifikatet.

Kursen handlar om hur man skall hantera en VHF-Radio under olika nödsituationer och hur man sänder och tar emot ett nödmeddelande. Vilka kanaler man skall prioritera i första hand och vilka kanaler man som fritidsbåts-ägare skall ligga på då man har trafik.
Detta är en liten del av vad som kommer på kursen.

Läs mer om VHF-radio på https://www.stockholmradio.se

Kurs för Marin-VHF planeras under våren 2020, datum ej bestämt än.
Fler deltagare önskas

Anmäl er på mail kurs@sk0mg.se