Telegrafikurs

Kursen består av träffar där deltagarna lär sig sändning och mottagning i den takt som passar var och en. På det viset kan alla lära sig i sin egen takt och kursen passar både nybörjare och de som hunnit en bit på väg. Det är bra att träna hemma mellan träffarna.

Det är planerat en träff i veckan men deltagarna kan själva ändra på detta. Kursen pågår under vårtermin och hösttermin varje år så länge det finns intresserade deltagare. Det går även bra att börja kursen mitt i en termin. Varje deltagare kan fortsätta så länge det behövs och intresse finns, ända tills det känns bra att köra på egen hand.