27 MHz

Allmän info

Den allmänna anropskanalen för 27MHz är kanal 24 USB i Sverige. Så Kanal 24 USB har blivit allmänt vedertagen som passnings kanal för 27MHz. Vad betyder detta för oss inom Pristo Stockholm.

Vi har kanal 20 FM 27.205MHz och kanal 24 USB som Pristo Stockholm klubbfrekvenser så alla vi inom klubben alltid ska veta vilka kanaler vi kan hitta varandra på. Åker vi runt mobilt inom landet kan vi naturligtvis använda vilken kanal vi vill. Men Kanal 24 USB är en SSB kanal som används ofta ute i övriga Sverige, därför är det en bra kanal att använda.

Privatradio = radio utan licenskrav

Privatradiobandet får användas utan tillstånd ifrån Post- och Telestyrelsen för radiokommunikation av ospecificerad typ t.ex. mellan hemmet, bilen, bärbara stationer och fritidsbåtar. Vägradio men även jaktlag och jordbruk mfl använder Privatradio. Privatradioklubbar använder 27MHz för deras verksamhet som tex radiosamband, rävjakter, bulletin sändningar. Dessa klubbkanaler är vanliga: 1, 9, 22 och sedermera även kanal 23. 

Ett forum för 27 MHz finns på denna länk: https://www.27mhzsverige.se/

Historia

PR-radio eller CB-radio (Citizens Band), är kommunikationsradioapparater som fungerar på det avgiftsfria frekvensbandet kring 27 MHz (våglängd c:a 11 meter). Samtal sker direkt från radio till radio. Frekvensbandet, som kallades privatradiobandet öppnades för trafik år 1961 och hade sin topp i antal användare på 70 & 80-talet innan mobiltelefonerna fick sitt stora genombrott. Tidigare var kanal 1-23 tillåtna kanaler plus 11A, den Marina nödkanalen samt kanal 24 för SSB. Det är numera indelat i 40 kanaler FM, AM och SSB.
Räckvidden varierar starkt på det använda frekvensbandet, från en eller ett par kilometer till tiotals kilometer. Viktiga faktorer som påverkar räckvidden är aktuell störningsnivå, antennens storlek och antennens höjd över terrängen.

Tidigare fick man söka tillstånd hos Televerket och fick då en licens som var belagd med en årlig avgift och blev tilldelad en anroppssignal. Något kunskapsprov behövde inte göras och 1993 blev PR-radion tillstånds- och licensfri men apparaterna skall vara godkända.


Frekvensanvändning

Vägkanal 18 var en vägsäkerhetskanal för bilister med Privatradio i sin bil. Kanal 18  bemannades av vägradiobasar runt om i Sverige som passade kanal 18 både med selektiv passning och öppen passning.

Båtkanal 16 var en kanal för fritidsbåtar och vissa yrkesgrupper på sjön som hade Privatradion och kanal 16 som komplement till Marin-VHF.

Nödkanal 11A var en Svensk nödkanal för fritidsbåtar på Svenskt vatten. Dom som hade passningar på 11A var Stockholm Radio (Kustradion), Polisbåtar, Läkarebåt, Tullen, Kustbevakningen, Lotsbåtar och Lotsstationer.