31 MHz

Ett band som historiskt sett var avsett främst för jordbruks- och jakt-radio. Idag finns inte de begränsningarna kvar. Ta dock extra hänsyn till denna typ av trafik.

Bandet har lite annorlunda störningsförhållanden än 27 MHz så det kan ge förbindelse då 27 MHz är blockerat.

Högsta effekt är 5W och det finns totalt 40 kanaler med 10 kHz kanalindelning. Kanalerna ligger i två block med ett litet gap emellan.

30,920 – 30,970 (5 kanaler)

31,030 – 31,370 (35 kanaler)