69MHz

Den nya snabbt växande intresset för detta band kan bero på att det nyligen fått ytterligare 8 kanaler som tillåter högre sändareffekt. Det här är ett frekvensband med tillståndsfria kanaler som har fått ett kraftigt uppsving den senaste tiden. Från början var det 10 kanaler med max 5W e.r.p., men nu finns ytterligare 8 kanaler som ligger i början av 69Mhz där det tillåts 25W e.r.p. Intresset har på kort tid blivit stort och det här kan kanske bli det nya PR-radio bandet och öka intresset för radiohobbyn.

Ett antal medlemmar i föreningen är redan igång på det nya bandet och fler är på väg. Vi kan hoppas att detta på sikt också skall ge oss fler nya Radioamatörer. Men helt klart är att dessa tillståndsfria kanaler öppnar stora möjligheter för gamla och nya radiointresserade som vill ha ett komplement till de gamla PR-bandet.

De nya frekvenserna har snabbt fått kanal alias av de användare som redan är igång.
Kanal 1 – 69,0125
Kanal 2 – 69,0375
Kanal 3 – 69,0625
Kanal 4 – 69,0875
Kanal 5 – 69,1125
Kanal 6 – 69,1375 (rekommenderas som båt-kanal)
Kanal 7 – 69,1625 (rekommenderas som väg-kanal
Kanal 8 – 69,1875 (rekommenderas som anrops-kanal)

Högsta effekt: 25 W e.r.p.
Sändningscykel: <10%
Kanalbredd: 25 kHz.

Många använder PL-ton 88,5.

På kanal 1 – 69,0125 MHz finns en geografisk begränsning som innebär att endast mobila sändare får användas inom Västra Götalands och Hallands län.

Ytterligare 10 kanaler finns att tillgå, som var de första som blev tillgängliga för tillståndsfri landmobil kommunikation på 69MHz. Men med effektbegränsningen på 5 W e.r.p.
69,60625
69,61875
69,63125
69,64375
69,65625
69,66875
69,68125
69,69375
69,70625
69,71875

Högsta effekt: 5 W e.r.p.
Sändningscykel: <10%
Kanalbredd: 12,5 kHz.

Vi följer med stort intresse utvecklingen på dessa frekvenser och kommer med löpande uppdateringar. Har du någon idé om något som vi borde ta upp här, alla förslag är välkomna och skickas då till: 69mhz@pristo.nu