Antenner för 80-meter, Hasse Ringdahl (SAØAZF)

Bandet som täcker i stort sett hela Sverige.
Som vi vet av utbildningen så räcker det med att antennen är halvvåg för att fungera. Den bör också sitta en kvarts våglängd ovan mark

Vi inser då att 80 meters antenner blir stora, ca 40 meter lång och bör sitta ca 20 meter ovanför marken.

Jag börjar då med den som fungerar bäst oavsett frekvensband, DIPOLEN.

Dipol
Dipol

Kräver två, gärna tre fästpunkter. Om möjligt 20 meter ovan mark.
Behöver INGEN antennavstämmning för att fungera. Kan behöva en choke-balun för att slippa HF tillbaka till radion om vi använder koaxialledare upp till dipolen. Används bandkabel eller stege, slipper vi det.

 

Nästa är en förkortad Dipol.

 

Förkortad Dipol
Förkortad Dipol

 

Jag har INTE hittat diametern på spolen, det blir att prova sig fram. Kan vara ca 3-4 cm i diameter.

 

En annan variant på förkortad Dipol.

Förkortad dipol variant
Förkortad dipol variant

 

En Loaded Dipol.

Loaded dipol
Loaded dipol. Observera! Att här trimmas längden i mitten (2-3 m) tills man får lägsta Ståendevåg.

 

En annan intressant kortantenn är Inverterad-L.

Inverterad L
Inverterad L

Den här fungerar bra på flera band, men främst på 80 m och 40 m.

Observera att bandkabeln är öppen i övredelen och att respektive “ben”, går till varsin ände på bandkabeln.
I nederdelen av bandkabeln är bägge ledarna ihopsatta med mittledaren på koaxialkabeln.

Motviktskabeln bör vara 20 meter, men det ska fungera tillfredställande med så kort kabel som 8 m
Helst bör det läggas ut minst 12 motvikter för bästa resultat.

En bra antenn för små utrymmen!

 

Prova någon av dessa och experimentera, det är det enda sättet att utvecklas!

73 de SAØAZF // Hasse