Effektmätare för QRP-bruk, Hasse Ringdahl (SAØAZF)

När du nu använder en QRP-tranceiver på säg max 10 Watt, så vill du om möjligt se till att så mycket som möjligt av detta också går ut i antennen och inte försvinner tillbaka in i tranceivern.

Först har du byggt dig en antennavstämningsenhet, finns exempel på annan plats här på hemsidan!

Nu kompletterar du den med en effektmätare.
Den här visar bara effekt som går tillbaka till radion, hur mycket som går ut vet du ju redan.

Så den här i kombination med avstämningsenheten gör att du kan trimma tills du får så lite utslag som möjligt!

Effektmätare
Effektmätare