Övriga fria band

Utöver PR-bandet “27MHz” finns det flera fria band som kan användas utan tillstånd eller licens.

31MHz
Är ett hälften, 24 kanaler så stort band som 27MHz (40 kanaler), men räcker dock ledigt till då störningsförhållanderna är betydligt bättre. Men även här kan det stundtals under somrarna dundra in starka sydeuropeiska stationer som kan omöjliggöra kommunikationen. Till en början såldes apparater med kombinerad AM/FM modulation och ett antal begränsade kanaler. Idag tillåts dock trafik över 24 frekvenskanaler med max 5Watt och uteslutande FM-Modulation.

69MHz
Nytt från 2015 är 10st tillståndsfria kanaler på 69MHz. Du får använda en sändareffekt av max 5W och endast bärbara eller mobila stationer.

444MHz
SRBR (Short Range Business Radio) är 6 st tillståndsfria kanaler på 444MHz som främst är avsedda till yrkesbruk vid t.ex. vägarbeten, byggplatser, idrottsevenemang osv.
Egentligen finns dock inget hinder för en privatperson att använda dessa kanaler. Här får radion ha en maximal utstrålande effekt av 2W.

446MHz
PMR bandet (Privat Mobil Radio) på 446MHz är 8 kanaler avsett för privatradiokommunikation. Här kan du räkna med stabilare förbindelser då problemet med sydeuropeiska
stationer inte existerar. Apparater och antenner på dessa frekvenser blir även betydligt smidigare. Då det inte är tillåtet att montera annan antenn än den
integrerade (gummipinne) och att maximal sändareffekt är 500mW får man dock räkna med kortare räckvidd.