Historia

PR-radio eller CB-radio (Citizens Band), är kommunikationsradioapparater som fungerar på det avgiftsfria frekvensbandet kring 27 MHz (våglängd c:a 11 meter). Samtal sker direkt från radio till radio. Frekvensbandet, som kallades privatradiobandet öppnades för trafik år 1961 och hade sin topp i antal användare på 70 & 80-talet innan mobiltelefonerna fick sitt stora genombrott. Tidigare var kanal 1-23 tillåtna kanaler plus 11A, den Marina nödkanalen samt kanal 24 för SSB. Det är numera indelat i 40 kanaler FM, AM och SSB.
Räckvidden varierar starkt på det använda frekvensbandet, från en eller ett par kilometer till tiotals kilometer. Viktiga faktorer som påverkar räckvidden är aktuell störningsnivå, antennens storlek och antennens höjd över terrängen.

Tidigare fick man söka tillstånd hos Televerket och fick då en licens som var belagd med en årlig avgift och blev tilldelad en anroppssignal. Något kunskapsprov behövde inte göras och 1993 blev PR-radion tillstånds- och licensfri men apparaterna skall vara godkända.