PRISTO

Anropskanal 27MHz

Allmän anropskanal för 27MHz på vissa orter är, kanal 6 eller 27,025MHz. Det har för en del blivit allmänt vedertagen som passnings kanal för 27 MHz. Vad betyder detta för oss inom Pristo?
Vi ska ha kanal 19 FM 27.185MHz som är Pristos klubbfrekvens, så alla vi inom klubben alltid ska veta vilken kanal vi kan hitta varandra på. Åker vi runt mobilt inom landet kan vi naturligtvis använda vilken kanal vi vill. Kanal 19 är en kanal som inte används ofta ute i övriga Sverige, därför är det en bra kanal att använda.

Privatradio = radio utan licenskrav

Privatradiobanden får användas utan tillstånd ifrån Post och Telestyrelsen till privat kommunikation av ospecificerad typ t.ex. mellan fritidsbåtar, i jaktlag, mellan bilar etc.

Vad säger PTS (Post och Telestyrelsen)

§ Undantag från tillståndsplikten gäller för radiosändare för privatradio enligt följande villkor.

Bärvågsfrekvenserna nedan anges i MHz 26,965 27,085 27,215 27,315 26,975 27,105 27,225 27,325 26,985 27,115 27,235 27,335 27,005 27,125 27,245 27,345 27,015 27,135 27,255 27,355 27,025 27,155 27,265 27,365 27,035 27,165 27,275 27,375 27,055 27,175 27,285 27,385 27,065 27,185 27,295 27,395 27,075 27,205 27,305 27,405

Högsta effekt: 4 W e.r.p. vid frekvens- eller fasmodulerad sändning. Vid amplitudmodulerad sändning med dubbelt sidband är högsta effekt 4 W e.r.p. bärvågseffekt och vid amplitudmodulerad sändning med enkelt sidband är högsta effekt 12 W e.r.p. topp-till-topp-effekt.

utdrag ur PTS regler

27 MHz Lättläst kanalplan inkluderande A-kanaler

A-kanaler, är mellan frekvenser mellan vissa kanaler dessa har upplåtits för radiostyrningar, viss elektronisk utrustning som radio barnvakter m.m. dessa frekvenser är ofta fulla av störningar och kan i vissa fall störa närliggande pr kanaler, tx CH 15 som ligger vid 15A har ofta råkat ut för sprattel från dessa A-kanaler.

Kanal Mhz
Kanal 1 26.965
Kanal 2 26.975
Kanal 3 26.985
Kanal 3A 26.995
Kanal 4 27.005
Kanal 5 27.015
Kanal 6 27.025
Kanal 7 27.035
Kanal 7A 27.045
Kanal 8 27.055
Kanal 9 27.065
Kanal 10 27.075
Kanal 11 27.085
Kanal 11A 27.095
Kanal 12 27.105
Kanal 13 27.115
Kanal 14 27.125
Kanal 15 27.135
Kanal 15A 27.145
Kanal 16 27.155
Kanal 17 27.165
Kanal 18 27.175
Kanal 19 27.185
Kanal 19A 27.195
Kanal 20 27.205
Kanal 21 27.215
Kanal 22 27.225
Kanal 23 27.255
Kanal 24 27.235 USB
Kanal 25 27.245
Kanal 26 27.265
Kanal 27 27.275
Kanal 28 27.285
Kanal 29 27.295
Kanal 30 27.305
Kanal 31 27.315
Kanal 32 27.325
Kanal 33 27.335
Kanal 34 27.345
Kanal 35 27.355
Kanal 36 27.365
Kanal 37 27.375
Kanal 38 27.385
Kanal 39 27.395
Kanal 40 27.405

27MHz

Har länge varit tillåtet, till en början var det mest amplitudmodulerade (AM) apparater som användes och senare kom apparater med frekvensmodulation(FM) och/eller enkeltsidband (SSB). Tyvärr har 27MHz bandet blivit något av en “slaskband” där det finns all möjlig trafik på alla möjliga trafiksätt och bandbredder. Detta samt den låga placering i frekvens gör att bandet tidvis kan vara helt utstört av 100-tals stationer ifrån sydeuropa. Beroende på “solvädret” kan denna utstörning vara allt från minuter-dagar och variera mellan dagtid och kvällstid. Idag säljs endast apparater med 40 kanaler och FM-modulation. Max tillåten effekt är 4.0 Watt för AM & FM vilket ger en räckvidd på 1-30 km beroende på störnings och antennförhållanden. På SSB är det max 12 Watt som gäller och ger möjligheter till längre räckvidd.

31MHz

Är ett hälften (24 kanaler) så stort band som 27MHz (40 kanaler), men räcker dock ledigt till då störningsförhållanderna är betydligt bättre. Men även här kan det stundtals under somrarna dundra in starka sydeuropeiska stationer som kan omöjliggöra kommunikationen. Till en början såldes apparater med kombinerad AM/FM modulation och ett antal begränsade kanaler. Idag tillåts dock trafik över 24 frekvenskanaler med max 5Watt och uteslutande FM-Modulation.

446MHz

Är det nyaste bandet, 6 kanaler stort. Här kan du räkna med stabilare förbindelser då problemet med sydeuropeiska stationer inte existerar. Apparater och antenner på dessa frekvenser blir även betydligt smidigare. Då det inte är tillåtet att montera större antenner än den medhavda  (gummipinne) får man dock räkna med kortare räckvidd.

Frekvenslista över Sverige för 27MHz


Post och Telestyrelsens föreskrifter

För info angående vad som gäller är det lättast att söka på PTS Hemsida http://www.pts.se/sv/Radio/Radiotillstand/