Om Klubben

Mål och Visioner
Stockholms Läns Radioamatörer SK0MG är en förening i Stockholms län där alla radiointresserade, gamla som unga, radioamatörer och privatradio-användare ska känna sig välkomna. Stockholms Läns Radioamatörer SK0MG har sitt säte i Stockholms län, men eftersom klubben liksom hobbyn är gränslös är alla oavsett QTH välkomna. Stockholms Läns Radioamatörer SK0MG ska verka för amatörradion, under en sund, glad och positiv inställning.

Vi vill verka för en god stämning och ett gott kamratskap både på bandet och i gemenskapen. Vi vill aktivt motverka problem som dåligt kamratskap och andra saker som negativt påverkar hobbyn.

Stockholms Läns Radioamatörer SK0MG har som vision att alla, oavsett ursprung, klubbtillhörighet, ålder och personlighet ska känna sig välkomna och kunna umgås både inom och utanför hobbyn. Stockholms Läns Radioamatörer SK0MG vill aktivt motverka elitistiskt tänkande inom amatörradion, inom hobbyn är vi alla lika medlemmar oavsett förflutet, inriktning eller kunskapsnivå.

Vi välkomnar särskilt ungdomar att komma med i föreningen, att vara aktiva, nyfikna, komma med idéer och påverka.

Välkomna in i gemenskapen!